Когато Бог казал "Да бъде светлина!"...

Когато Бог казал "Да бъде светлина!", Чък отговорил "Кажи Моля!"