Оффф, от домашната салата сутрин страшно...

Оффф, от домашната салата сутрин страшно ме боли главата...