Бог е сътворил всичко от нищото...

Бог е сътворил всичко от нищото. Нищото обаче, прозира.