Един от най-житейските парадокси: - Уж...

Един от най-житейските парадокси: - Уж мъжът държи жената за циците, пък реално, тя дои него!