Двама приятели решили да се подиграят...

Двама приятели решили да се подиграят на една старица.
- Добър ден, майко на магаретата. - казали й те.
- Добър ден, чеда мои! - отвърнала старицата.