Влизай, влизай, цялата си мокра...

- Влизай, влизай, цялата си мокра от този дъжд. Съблечи всичко, ще ти донеса нещо сухо.
- Благодаря!
- Ето, вземи, това е "Шардоне" от 2010 г.