Той: - Искам да ям, да убивам...

Той:
- Искам да ям, да убивам, да плача, да спя, да крещя! Господи, какво ми е?
Тя:
- Пич, имаш цикъл!