На изповед. - Отче, жена ми замина...

На изповед.
- Отче, жена ми замина при майка си, а аз спах с една съседка.
- Колко пъти?
- Колко пъти ли? Но отче, аз дойдох да се изповядвам, а не да се хваля!