Хотел. Нощ. От съседната стя се...

Хотел. Нощ. От съседната стя се чуват характерни звуци и стонове.
По едно време се чува женски глас:
- По-дълбоко... по-дълбоко...
След малко се чул мъжки глас:
- Не мога по-дълбоко! Мога по-бързо!