От нашето семейство най-много се друса...

От нашето семейство най-много се друса пералнята.