Японец споделя впечатленията си от България...

Японец споделя впечатленията си от България: - Уж изостанала държава, а хората - много умни. Влезеш в тоалетната - по стените решавали уравнения - навсякъде Х, У и някаква тяхна величина…