В живота на мъжа има четири...

В живота на мъжа има четири периода:
- още не
- вече да
- още да
- вече не.