Не си имал истинско детство, ако...

Не си имал истинско детство, ако не си обикалял масата, за да не те бият...