Единствената причина да бягам сутрин е...

Единствената причина да бягам сутрин е... за да не ми изстине баничката до офиса... където да си я хапна на спокойствие!