Срещат се две приятелки след отпуска...

Срещат се две приятелки след отпуска.
- Ох, Миме, прибирам се и гледам мъжа ми с любовницата си в леглото.
- Аз съм още по-зле, прибирам се и хващам мъжа ми в леглото с любовника ми.