Жените на различни възрасти: - на...

Жените на различни възрасти:
- на 20 - диви, като Африка.
- на 30 - красиви, като Америка.
- на 40 - амбициозни, като Азия.
- на 50 - познати на всеки, като Европа.
- на 60 - отдалечени, като Австралия.