За да различим истинския швейцарски часовник...

За да различим истинския швейцарски часовник от ментетата, трябва да го хвърлим с все сила в пода на магазина. Ако е истински, продавачът ще умре от разрив на сърцето.