Вярно ли е, че корейците...

- Вярно ли е, че корейците ядат кучета?
- Вярно е, но само южните.
- Странно, защо северно-корейците не ядат кучета?
- Защото отдавна са ги изяли!