Никакъв любовник не си! -каза тя...

-Никакъв любовник не си! -каза тя.
-Че, как успя да го разбереш само за две минути?-попита той