Ако хората не изпълнят гражданския си...

Ако хората не изпълнят гражданския си дълг, то държавата ще изпълни съпружеския си дълг.