Господине, Вие за подстригване ли...

- Господине, Вие за подстригване ли сте?
- Не, дойдох да прочета списание Ева от 2010-та!