За всички които мислят, че аз...

За всички които мислят, че аз само лежа на дивана и никъде не пътувам:
- Целогодишно пътешествам около слънцето, а това уморява.