Когато в разговор с приятелка, съпругата...

Когато в разговор с приятелка, съпругата ви казва „Моят също“, вероятността да бъдете похвалени е нулева.