Във връзка със стрелбата в Американските...

Във връзка със стрелбата в Американските училища, Тръмп решил да се раздаде оръжие на учителите. На библиотекарките дали пистолети със заглушител.