Телефонът звъни рано сутринта. Съпругът го...

Телефонът звъни рано сутринта. Съпругът го вдига, слуша малко и отговаря сърдито:
- Откъде да знам, да не съм метеоролог!
Жена му го пита:
- Кой беше?
- Някакъв глупак. Питаше дали хоризонтът е чист.