Извинявай, ще ти се намерят...

- Извинявай, ще ти се намерят ли няколко свободни минутки?
- Ще се намерят. А ще ми ги върнеш ли?