От двете злини винаги избирам тази...

От двете злини винаги избирам тази, която е по-млада, по-симпатична и... с по-големи ц*ци...