Съдията: - Слушам Ви...

Съдията:
- Слушам Ви.
- Славчо ме вкара в леглото и жестоко ме оскърби.
- С какви действия?
- С бездействие, заспа...