Психотерапевт към пациент: - Имам за вас...

Психотерапевт към пациент:
- Имам за вас две новини: добра и лоша. Добрата: вие сте абсолютно здрав. Лошата: вас наистина всички ви ненавиждат!