Минка се нанася в нова квартира...

Минка се нанася в нова квартира: - Хазяин, трябват ми 12 ключа за моите приятели. - Аз викам направо да монтирам въртяща се врата.