Вашето финансово положение? - Влизам в...

- Вашето финансово положение?
- Влизам в моловете само за да се стопля.