Междуградски автобус от точка А до...

Междуградски автобус от точка А до точка Б.
Мъж с торбички под очите приближава до шофьора и задава въпрос:
- Човече, ти обичаш ли биричка?
Шофьорът:
- Обичам.
Мъжът:
- И аз обичам... Ще спреш ли, а?