Келнер! Какво е това дето...

- Келнер! Какво е това дето пълзи по салатата ми?
- Сигурно са витамини, господине.