Лежат две жени след операции. Едната...

Лежат две жени след операции. Едната разказва:
- После видях светлина в края на тунела. Летях към него с огромна скорост. Светлината ставаше все по-ярка и ярка...
- А после, какво стана после?
- Оргазмът свърши...