Каква е паролата за Wi-Fi...

- Каква е паролата за Wi-Fi?
- Вие сте в реанимацията.
- С малки или големи букви?