Петърчо се прибира от училище...

Петърчо се прибира от училище:
- Мамо, Татко, мисля, че няма да е здравословно ако ми видите бележника!
Взимат го, гледат, а там: три шестици! Всички припадат.
- Нали ви казах, че няма да е здравословно!