Всеки от нас в душата си...

Всеки от нас в душата си е Аватар. Пийнеш водка и ставаш голям, син, силен, добър и изключително ловък.