Всеки от нас в душата си...

Всеки от нас в душата си е Аватар. Пийнеш водка и ставаш голям, син, силен, добър и изключително ловък.
Опашка за лотарийни билети. Млада жена се провиква към продавача:
- Моля Ви, искам билет от серията "Х".
- Няма, Госпожо! А за какво вие билет точно от серията "Х"?
- Миналия тираж си пожелах един билет от серията "Т" и ми се падна един телевизор. Сега искам билет от серията "Х", че да ми се падне и един хладилник, та да си окомплектовам новия апартамент.
Зад госпожата един гражданин пристъпва с нетърпение:
- Моля Ви, Господине, дайте ми един билет от серията "Т"!
Продавача, страшно учуден започва да търси, но - уви! - и от тази серия няма билет.
- Не мога да ви разбера - казва продавача - госпожата иска билет от серията "Х" , Вие от серията "Т"… Каква е причината?
- Ами, миналият път си пожелах един билет от серията "Х" и ми се падна един гол х*й. Сега си пожелавам един билет от серията "Т", та да ми се паднат и едни т*шаци, че да си ги окомлектовам.