Бик върви по поляната и намира...

Бик върви по поляната и намира една ръкавица. Гневно се обръща към кравите и им крясва:
- Шшш, ало, коя крава си е загубила сутиена?