По-добре да си обичал и да...

По-добре да си обичал и да си загубил, отколкото никога да не си обичал.