Напоследък си много нервен. Нещо...

- Напоследък си много нервен. Нещо да не се е случило? - Не, просто имам едни лоши предчувствия… - Какви по-точно. - Ами, бившата ми жена се е развела с четвъртия си съпруг и се е омъжила за първия си, а аз й бях втория.