Едно прасе отива на врачка...

Едно прасе отива на врачка... Тя хвърлила картите и казала: - Виждам охолен живот, ядене и пиене на корем... Само едно мааалко проблемче по Коледа!