Иванчо кажи три съгласни букви!...

- Иванчо кажи три съгласни букви!
- Ш, Т и Б!
- Простак! Кажи други три!
- В, Г, З!