Две пенсионерки си говорят преди изборите...

Две пенсионерки си говорят преди изборите:
- Ти за кого ще гласуваш?
- За комунистите, олио и захар вече съм се запасила, а спестявания нямам.