Има шест крака, а ходи...

- Има шест крака, а ходи на глава. Що е то? - Въшка.