Летят две блондинки със самолет. Изведнъж...

Летят две блондинки със самолет. Изведнъж светлините гаснат и става тъмно. Едната казва:
- Май влязохме в тунел.