Когато не знам как да постъпя...

Когато не знам как да постъпя, винаги се съветвам с "лошото ми Аз" и "доброто ми Аз"... Е, "лошото ми Аз" ми дава по-добри съвети, ама не може постоянно да биеш хората...