Сред гостите на сватбата винаги...

- Сред гостите на сватбата винаги има поне един който е спал с булката… или с младоженеца…