Кръщават мъж на средна възраст: - Отричаш...

Кръщават мъж на средна възраст:
- Отричаш ли се от Сатаната? - попитал попа.
- Чакай бе, отче, ти ще ме кръщаваш или ще ме развеждаш?