Тате, кажи тоз самолет за...

- Тате, кажи тоз самолет за къде лети?
- За бира, вероятно.
- Тате, а този камион какво кара?
- Бира, вероятно.
- Тате, тате, защо все: бира та бира казваш?
- Махмурлия съм, сине.