Час по вероучение. - Стани, Петърчо...

Час по вероучение.
- Стани, Петърчо, и ни кажи какъв трябва да бъде човек, за да отиде в Рая?
- Мъртъв, господине!
Шопски лафове:
1. Най-мразим да мислим.
2. Кога ми се приработи, седам и чекам да мине.
3. Кога съм гладен, не ми се работи. Кога се наручам, ми се преспи.
4. Питат ме какво можеш да работиш?
- Моа да копам.
- Друго?
- Е, па моа и да не копам.
5. Я че си запалим къщата, та да изгори на Вуте плевнята.
6. Я не сакам на мен да е добре. Я сакам на Вуте да му е зле.
7. Никога не могат ми платят толкова малко, колко я съм изработил.
8. Никога нема да ме осъдят толкова, колко я съм крал.
9. И по десет лева да направят бензина, я па че си карам колата; и без пари да е - па че го краднем.
10. И сам да съм у трамвайо, па че се бутам.
11. И сам да съм на опашка, па че се прередим.
12. Най-обичам да съм змия - ем си лежим, ем си одим.
13. И сам да съм на острова, я па че се заградим.
14. Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо.
15. Я не помним да имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.
16. Я ходим на работа да си починем. Ке си го отработим в къщи.
17. От дека да си въртим гъзо, он па че си е отзад.
18. Какви бееме - какви станааме.
19. Оти да се косим, като че ми мине.
20. Они ми плащатат колко да не умрем, ама я работим колко да не заспим.